ยานยนต์ไฟฟ้าและราคาแบตเตอรี่

เรื่องที่น่าสนใจ

ทิศทางพลังงานแห่งอนาคตโดยเฉพาะพลังงานที่ใช้กับการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีความชัดเจนว่าพลังงานแบตเตอรี่คือคำตอบแห่งอนาคต แต่การจะเดินไปสู่เป้าหมายแห่งอนาคตต้องมีข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบที่ชัดเจน
ทิศทางพลังงานแห่งอนาคตโดยเฉพาะพลังงานที่ใช้กับการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีความชัดเจนว่าพลังงานแบตเตอรี่คือคำตอบแห่งอนาคต แต่การจะเดินไปสู่เป้าหมายแห่งอนาคตต้องมีข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบที่ชัดเจน

“สมุดปกขาวการส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่” จัดทำโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำเสนอข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบระหว่างยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสันดาป หรือ เรียกง่ายๆว่าเป็นรถยนต์เติมน้ำมันที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้ กับ ยานยนต์ไฟฟ้าขับด้วยพลังงงานจากแบตเตอรี่ ที่สะอาดปลอดภัย แต่ยังไม่ค่อยจะได้รับความมั่นใจ ไว้วางใจจากผู้ใช้ และที่สำคัญที่สุดราคาแบตเตอรี่อันเป็นต้นทุนตัวใหญ่ของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งดูจะยังไม่เป็นมิตรต่อกระเป๋าสตางค์เท่าที่ควร

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC มีแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เป็นหนึี่งใหนอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก การส่งเสริมในกลุ่มผู้ผลิตสามารถทำได้แต่หาฟากฝั่งผู้ใช้ถ้ายังไม่กระจายตัวมากเท่าที่ควร การทำราคายานยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะยากที่จะถึงเป้าหมาย

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/927692