ศบค.เผยยอดโควิดวันนี้ ป่วยใหม่ 8,112 เสียชีวิต19 ราย

เรื่องที่น่าสนใจ

ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ เพิ่มขึ้น 8,112 ราย เสียชีวิตอีก 19 ราย หายป่วยกลับบ้าน7,582 ราย เหลือกำลังรักษา 83,231 ราย

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น8,112 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,935 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 177 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 146,379 ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 2,369,814ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น19 ราย

บัวแก้ว ปัดข่าว “เกาหลีใต้” เปิดรับแรงงานไทยเข้าทำงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ดาวโจนส์ปิดร่วงแรง/น้ำมัน,ทองลดลง
-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 321ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 22,019ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 7,582 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 96,070 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 2,264,564ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว83,231ราย

ศูนย์บางซื่อเปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ เด็ก 12-18 ปี เริ่มวันนี้!!

ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ เปิดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ เด็ก 12-18 ปี ที่ฉีดซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม วอล์กอิน เริ่ม 22 ม.ค.เป็นต้นไป

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ตามความสมัครใจ ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2553) ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากทุกศูนย์ฉีดอื่นๆ ครบแล้ว 2 เข็ม โดยรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน และไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 มาก่อนทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว สามารถขอรับบริการ ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 1 หรือ 2 หรือ 3 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

หมายเหตุ -ต่างชาติ ต่างด้าว ต้องมีเลขประจำตัว (เลข CID) ที่ได้รับจากสถานที่ฉีด 2 เข็มแรก เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

อ้างอิง
https://www.posttoday.com